'Månedens refleksion' er en lille månedlig skrivelse, som debatterer et aktuelt emne.

Vælg år til venstre og måned herunder.

 
2007 - 11


Om at se kvalitet i øjnene!Påstand nummer 1: Kvalitet er ikke en abstraktion. Dybest set ved mange psykologer, pædagoger, lærere, socialrådgivere, sundhedsplejersker og læger i virkeligheden godt, hvad kvalitet i en konkret sammenhæng handler om.

Påstand nummer 2: Deres viden om kvalitet filtreres imidlertid konstant. Af mange grunde. Derfor kommer vi i realiteten også ofte til at diskutere kvalitet uafhængigt af de videns- og erfaringsbaserede erkendelser og indsigter, som bygger på den daglige virkelighed i arbejdet med børn og unge.

Påstand nummer 3: Konsekvensen er blandt andet et stigende antal henvisninger til psykologer, børnepsykiatrien med videre.

Påstand nummer 4: Den kommende kvalitetsreform vil, med en høj grad af sandsynlighed, ikke ændre afgørende herpå.

Påstand nummer 5: Så skal der tænkes i helt andre baner!