'Månedens refleksion' er en lille månedlig skrivelse, som debatterer et aktuelt emne.

Vælg år til venstre og måned herunder.

 
2007 - 01


Den vigtige videnKan børn på 4-5 år fortælle noget væsentligt om, hvordan det er at gå i deres børnehave? Kan eleverne i 3. klasse gøre opmærksom på, hvad det er vigtigt at få ændret i undervisningen, hvis det skal fungere bedre? Kan 12-13-årige være idegivere til nye og mere motiverende fritidsmuligheder i lokalsamfundet?

Svaret er i alle tilfælde, at det kan de naturligvis godt. Derfor er det også godt at se, at de børn- og ungepolitikker, som kommunerne har udarbejdet op til 1. januar 2007, i høj grad lægger vægt at se og høre børnene og de unge, sådan for alvor!

Ikke alle kommuner er så langt, at de har overordnede politiske mål om at lade børnene være med til at vurdere kvaliteten i pædagogikken eller undervisningen. Men det kommer. Inspireret af de kommuner, som allerede nu er i gang med at udvikle metoder, der betyder, at børnene og de unge også mere generelt vil blive involveret som vigtige og nødvendige samarbejdspartnere i forhold til deres eget liv. Herunder udviklingen af de ydelser og indsatser, som man i kommunerne har ansvaret for at realisere i relation hertil.

Børnenes og de unges viden er vigtig. Også for de politikere, som i de kommende år skal følge op på de politiske målsætninger, som børn- og ungepolitikken bygger på. For politikerne er det indlysende vigtigt at få en viden om, hvorvidt målsætninger er blevet realiseret. Set med børnenes og de unges egne øjne.

De nye kommuner, som typisk er blevet væsentligt større, stiller krav til de kommunale politikere om at finde nye veje til den vigtige dialog med brugerne. Den politiske rolle er, for mange kommunalpolitikeres vedkommende ændret med den nye kommunale struktur. Fra at være lokalpolitiker i en kendt og overskuelig sammenhæng, som mange af de kommunale politikere tidligere har været det, skal politikerne i de nye og større kommuner til at definere den poælitiskew rolle, som forandringen er ensbetydende med. Herunder altså også kontaktfladen til børnene og de unge.

Også i den sammenhæng er det glædeligt, at der på det politiske niveau lægges stor vægt på at være i dialog med børnene og de unge. Og det bliver spændende at se, hvordan man om et års tid eller to har fået udviklet de nye dialogformer.

I det hele taget bliver det vigtigt at følge op på de nye kommunale børn- og ungepolitikker. Fordi det ser ud til, at man i mange af kommunerne virkelig har lagt op til nogle væsentlige målsætninger. Ikke mindst når det gælder inddragelsen af barnets eller den unges perspektiv.

Det var vel også på tide!