'Månedens refleksion' er en lille månedlig skrivelse, som debatterer et aktuelt emne.

Vælg år til venstre og måned herunder.

 
2009 - 12


Fra bekymring til belastning?De kommende års økonomiske udfordringer i kommunerne kan meget vel få betydning for, hvorvidt de tilsyneladende evigt stigende udgifter til arbejdet med de personligt og socialt udsatte børn og unge vil blive opfattet i de kommende år.

Såvel KL som kommunale politikere og chefer har indenfor den seneste måned givet udtryk for, at et fortsat udgiftspres vil være ensbetydende med, at pengene til arbejdet med de personligt og socialt udsatte børn fremover vil skulle tages fra det såkaldte normalområde. Der bliver altså tale om en mere tydelig prioriteringsflade mellem det sårbare og det normale. Det vil samtidigt sige, at den betydelige gruppe af vælgere, der udgøres af mere eller mindre velfungerende familier, i højere grad end tidligere skal forholde sig til, hvorvidt omsorgen for, eller den samfundsmæssige solidaritet med, de personligt og socialt udsatte børn og unge nu også kan holde til en sådan udvikling. Ikke mindst i en tid med finanskrise, faldende huspriser, udhuling af pensionsopsparingen og alt muligt andet godt,

Tendensen har i realiteten været der i nogle år. Da jeg for ni år siden skrev bogen “Indfaldsvinkler til metodeudvikling af det sociale arbejde med de personligt og socialt udsatte børn og unge” udtalte den daværende socialudvalgsformand i Ribe Kommune, Arne Knudsen, for eksempel følgende:

“ Dybest inde tror jeg, at de fleste har en ansvarsfølelse over for sådan nogle børn og unge. Men i de her tider er det jo, som om tolerancen bliver mindre. Så jeg tror helt sikkert, der sker en polarisering.

Jeg kan ikke se konsekvensen endnu. Men jeg tror ikke, den bliver god!”

Der er med andre ord brug for at tænke sig rigtigt godt om. Både i forhold til udviklingen af mere fagligt befordrende strategier for den nødvendige tidlige indsats. Men i høj grad også i forhold til, hvordan man fra såvel centralt hold som fra kommunernes side italesætter og formidler den realitet, som udfordringen med de stadigt stigende udgifter til arbejdet med de personligt og socialt udsatte børn rent faktisk udgør. Det skulle meget nødigt ende med, at de mere eller mindre velfungerende familier begynder at opfatte de personligt og socialt udsatte børn og unge som en egentlig belastning.

Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår!