'Månedens refleksion' er en lille månedlig skrivelse, som debatterer et aktuelt emne.

Vælg år til venstre og måned herunder.

 
2013 - 07


Find ind til kernen i den gode tværfaglighed.I realiteten er tværfagligt samarbejde bare et udtryk for, at vi tror på, at viden har betydning. Og at vi derfor også tror på, at vi, ved at samarbejde med nogle som har en anden viden end vi har, selv kan blive klogere. Hvis vi var overbeviste om, at vi selv vidste det hele, eller hvis vi gik ud fra, at ingen andre vidste bedre end os i nogen som helst sammenhæng, var der ligesom ikke rigtigt nogen grund til at søge viden hos andre. Og dermed heller ingen grund til at bruge tid på tværfagligt samarbejde.

De grundlæggende forudsætninger for det gode tværfaglige samarbejde er således dels en åben erkendelse af egen vidensmæssige begrænsning i konkrete sammenhænge, og dels en tillid til, at denne begrænsning kan afhjælpes ved at indhente viden fra andre, der ved noget andet, end vi selv gør.

Tværfagligt samarbejde fungerer først optimalt, når vi dels er i stand til at definere, hvad det er, vi ikke selv ved, men gerne vil vide. Og dels når den viden, vi efterspørger hos andre, rent faktisk er der i et eller andet omfang og, ikke mindst, viser sig brugbar i praksis, så vi bliver overbeviste om, at det godt kan betale sig at fæstne lid til andres viden. Det, og intet andet, er de uomgængelige forudsætninger for det gode og vellykkede tværfaglige samarbejde.

Ikke alle er lige indstillede på at erkende egen vidensmæssige begrænsning, ligesom ikke alle er lige begejstrede for at blive testet på deres faktiske viden. Derfor kan tværfagligt samarbejde ikke helt sjældent komme til at minde om en form for fagligt fedtspil, snarere end en åben og konstruktiv måde at sikre relevant vidensleverance på. Derfor er det så væsentligt at gøre sig klart, at nøgleordet i for hold til god tværfaglighed ikke er samarbejde, men derimod viden. Samarbejdet er primært at betragte som formen, mens det til enhver tid er den involverede leverance af viden, der er den afgørende faktor, når det handler om tværfaglighedens betydning i praksis.

I mange kommuner har der været en tendens til at fokusere på udvikling af et såkaldt ”fælles sprog” blandt de faggrupper, der er involveret i det tværfaglige samarbejde. Der kan gå rigtigt lang tid med at snakke frem og tilbage om, hvad det nu lige er det der fælles sprog er for en størrelse, uden at det for alvor rykker nævneværdigt ved kvaliteten i tværfagligheden. Sproget er nemlig ikke nogen egentlig key factor i forhold til udviklingen af god tværfaglighed, og den ofte lidt upræcise vision om et ”fælles sprog” giver derfor i realiteten ingen mening i forhold til udviklingen af tværfaglighed. I forvejen taler alle de involverede jo desuden allesammen dansk, så sproget er i realiteten allerede fællesgjort tilstrækkeligt. Når der alligevel fokuseres så ureflekteret på det der ”fælles sprog”, skyldes det givetvis først og fremmest, at man ikke er nået til erkendelsen af, at det er og bliver kvaliteten i henholdsvis vidensefterspørsel og vidensleverancer, som er de helt afgørende omdrejningspunkter for, om tværfaglighed giver mening. God tværfaglighed handler først og sidst om at være præcis i sin efterspørgsel af viden, og dels om at være præcis og befordrende i sine leverancer af efterspurgt viden.

Først når det er tilfældet, vil det tværfaglige samarbejde komme til at fungere efter hensigten.

Snarere end at spilde tiden med at opstille diverse mere eller mindre meningsfulde eksempler på, hvad et ”fælles sprog” muligvis kunne tænkes at handle om, vil det give langt mere mening at beskæftige sig med, hvordan de involverede ledere og faggrupper dels bliver rigtigt gode til at præcisere deres behov for videnstilførsel, dels bliver rigtigt dygtige til at sikre, at de vidensleverancer, der efterspørges, indeholder den nødvendige faglige relevans og handlerettethed, når de kommer på bordet i det konkrete tværfaglige samarbejde.

Først når det sker, får de børn og unge, som det hele handler om, med garanti også noget ud af tværfagligheden!