'Månedens refleksion' er en lille månedlig skrivelse, som debatterer et aktuelt emne.

Vælg år til venstre og måned herunder.

 
2015 - 03


Stordrift til små børn.
Nærhed, tryghed, overskuelighed og fokus på tætte relationer. Det kunne fint være nogle af nøgleordene, når en vuggestue eller en børnehave skal fortælle nye forældre, hvad det er, man fra personalets side lægger vægt på i det daglige. De fleste forældre vil utvivlsomt synes, at det falder meget godt i hak med, hvad det er, de selv ønsker sig på deres børns vegne. Trivsel og velfærd, ganske enkelt.

Stordrift, effektivisering, privatisering og fokus på økonomien. Det kunne fint være nogle af nøgleordene, når finansministeriet, moderniseringsstyrelsen eller en række kommunale politikere og chefer skal fortælle nye forældre, hvad det er, man fra statens og kommunernes side lægger vægt på i det daglige. Måske med tilføjelsen om, at det naturligvis handler om at tilgodese børnene og deres behov.

Hvad børnene selv betragter som nøgleordene for en god dag i børnehaven fremgår ikke specielt tydeligt i den aktuelle debat, selvom enhver, der har børn eller børnebørn, er helt på det rene med, at børn længe før de kommer i skole, kan sætte meget væsentlige og præcise ord på, hvad det er, der betyder noget for dem, hvis det skal være godt at være barn. Men på børnenes vegne tør jeg godt sætte en flad halvtresser på, at stordrift og effektivisering ikke vil være det, som børnene umiddelbart vil pege på. Sorry Corydon!

Nå, men lad os glemme børnene i denne sammenhæng, de bliver jo alligevel ikke spurgt eller inddraget i forhold til, hvad det er, vi vil med deres daglige liv i de kommende år. Og det til trods for at det helt centrale spørgsmål er, om børnenes livsverden og de behov, der knytter sig til den, vil blive lagt afgørende til grund for de politiske vurderinger, der for eksempel skal afgøre, om daginstitutionsområdet i de kommende år skal underlægges den trend, som stordrift er et udtryk for.

Når stordrift er blevet en af de trends, som nu også børnenes daglige liv vil blive påvirket væsentligt af, har det altså i udgangspunktet ikke rigtigt noget med børnenes egen opfattelse af en god dagligdag at gøre. Tværtimod er stordrift et naturligt udtryk for konkurrencestatens måde at vurdere mål og midler på. Kommunalreformen banede vejen for kommunal stordrift, mens den såkaldte kvalitetsreform med sit fokus på effektivisering og kontrol var med til at lægge grunden til en ny selvforståelse, som ikke længere betragter fagligheden som det helt centrale udgangspunkt for statens, kommunernes og regionernes identitet og legitimitet.

Forskere advarer om, at daginstitutioner med mere end 100 børn kan få svært ved at honorere børnenes basale behov for netop nærhed, tryghed, overskuelighed og fokus på tætte relationer. Men spørgsmålet er, hvor langt man kommer med den slags advarsler, hvis det i realiteten netop er stordrift, effektivisering, privatisering og fokus på økonomien, der er de egentlige nøgleord i forhold til børns daglige liv fremover, set med beslutningstagernes øjne.

Tør du sætte en flad halvtresser på spil her?