'Månedens refleksion' er en lille månedlig skrivelse, som debatterer et aktuelt emne.

Vælg år til venstre og måned herunder.

 
2015 - 05


Innovation og inddragelse af medarbejderne er vejen til succes!.
"Dansk økonomi kunne i løbet af få år forbedres med over 250 milliarder kroner årligt gennem øget eksport, hvis de næstbedste danske virksomheder lurede de bedste kunsten af. Det viser beregninger, som tænketanken Cevea har foretaget. Hemmeligheden er innovation og inddragelse af medarbejderne, men netop her står danske virksomheder svagt, viser en anden undersøgelse."

Sådan lyder indledningen på en nyligt offentliggjort artikel i Ugebrevet A4 (27.4.2015). Og det er unægtelig interessant læsning. Af flere grunde. Det økonomiske aspekt i sig selv lyder jo nærmest forjættende attraktivt. Samtidigt tyder meget på, at ledelsesproblemerne i den private sektor er ganske betydelige, selvom den offentlige debat stort set udelukkende har fokuseret på ledelsesproblemer i det offentlige. Tænk bare på debatten om den uigennemtænkte folkeskolereform, hvor ledelsesaspektet fyldte rigtigt meget uden dog at komme i nærheden af de reelle ledelsesmæssige udfordringer. Og endelig peger artiklen på den afgørende betydning af at involvere medarbejderne i udvikling af både produktion og produktionsstrategier som sådan. Noget som i allerhøjeste grad også udgør en aktuel og stadigt stigende udfordring i forhold til den offentlige velfærdsproduktion.

Man skulle umiddelbart tro, at en artikel, der lokker med fremskaffelse af 250 milliarder kroner til beskatning og dermed finansiering af for eksempel en stadigt mere ideforladt og sølle indsats på ældreområdet ville vække gehør hos ihvertfald nogle få lydhøre politikere. 250 milliarder er dog trods alt en sjat i tider, hvor man har set sig nødsaget til at demontere mange års anstrengelser med at opbygge et nogenlunde velfungerende velfærdssamfund for i stedet at fokusere på udviklingen af et decideret konkurrencesamfund. Men mig bekendt har ingen politikere grebet bolden. De fleste af dem messer i stedet bevidstløst videre om lettelse af selskabsskatter, afgifter, miljøstandarder osv, hvilket ifølge af artiklen ikke udgør noget, der bare minder om de egentlige udfordringer for erhvervslivet. Og det er måske derfor politikerne ikke forholder sig til de 2
50 milliarder. De er formentligt kørt så fast i rillen med de der lettelser af skatter og afgifter, at de ganske enkelt ikke formår at skifte fokus, hvilket som bekendt ikke er noget nyt.
Ifølge artiklen er der meget betydelige problemer med personaleledelse og evnen til at tænke nyt indenfor erhvervslivet. Det fremgår agf en undersøgelse, hvor flere end 550 topledere har deltaget. De er alle medlemmer af netværksorganisationen VL, og undersøgelsen blev foretaget i forbindelse med VL-døgnets 50 års jubilæum "for at tage temperaturen på dansk ledelse anno 2015". Af denne undersøgelse fremgår det, at over halvdelen af lederne i det danske erhvervsliv enten "slet ikke", i "mindre grad" eller kun "i nogen grad" formår at skabe innovation og fornyelse. Og nogenlunde samme andele af lederne mener, at de er tilsvarende dårlige til henholdsvis at tiltrække og udvikle talenter og skabe accept samt følgeskab i forandringsprojekter.

Endnu værre står det til med evnen til at få det rigtige budskab formidlet til de rigtige personer på det rigtige tidspunkt og via de rigtige kanaler, ifølge toplederne selv. 61 % giver nemlig udtryk for, at de enten "slet ikke", "i mindre grad" eller kun "i nogen grad" formår at få de rigtige budskaber formidlet præcist.

Formanden for projektgruppen bag VL-Døgnet Alfred Josefsen, der er tidligere Irma-direktør, udtaler bl.a. på baggrund af undersøgelsen: "Jeg mener, at vi er på vej ind i en fase, hvor det handler om at lede og udvikle og ikke bare afvikle. Ledelse handler om at få det bedste ud af folk, og der ved vi, at det ikke dur med pisk, kontrol og magt i Danmark. Her skal der glæde, engagement, involvering og inddragelse til. Og det har vi gode forudsætninger for, fordi vi har nogle pissedygtige medarbejdere."

Dette burde jo være pligtlæsning for folkene i Moderniseringsstyrelsen og for politikere som Bjarne Corydon med mange flere! Fokus bør ikke være på afvikling, men på udvikling. Det er en væsentlig pointe direkte fra erhverslivet til det offentlige.

De gode virksomheder, dvs de virksomheder, der skaber overskud og udvikler deres produkter på trods af finanskriser og andet skidt, er altså kendetegnet ved involvering af medarbejderne i udviklingen af virksomheden. Her sker innovation ofte "fra gulvet" så at sige.

En anden væsentlig pointe fra erhvervslivet til det offentlige er altså, at succes forudsætter involvering og reel inddragelse af medarbejderne i forhold til innovation og udvikling. Det er ganske enkelt torskedumt ikke at inddrage de fagpersoner og faglige ledere, som rent faktisk ved noget om de faglige udfordringer. Det duer ikke at låse fagligheden fast i oppefra kommende standardiserede og skemalagte anvisninger på, hvordan fagpersoner og faglige ledere skal forholde sig til virkeligheden. For den virkelighed, som fagpersoner og ledere dagligt skal forholde sig til, er jo alt andet end standardiseret og skemalagt.

Og så er der jo lige de der 250 milliarder.

Se nu at komme i gang folks!