'Månedens refleksion' er en lille månedlig skrivelse, som debatterer et aktuelt emne.

Vælg år til venstre og måned herunder.

 
2015 - 06


samfundets og erhvervslivets behov - øh, hvordan er det nu lige, de ser ud?
Ja, det burde enhver af os selvfølgelig vide. For i de seneste 15 år er samfundets og erhvervslivets behov efterhånden blevet det overordnede politiske mantra, når man vil have os til at begribe, hvad det i grunden er, som pædagogikken i daginstitutionerne, undervisningen i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og ikke mindst de videregående uddannelser først og fremmest retter sig mod. Senest er samfundets og erhvervslivets behov blevet indskrevet i det nye regeringsgrundlag som det åbenbart indlysende og tindrende klare sigtepunkt for fremtidens dimensionering af de videregående uddannelser.

Samfundets og erhvervslivets behov forudsættes tilsyneladende at være stort set sammenhængende. Ihvertfald nævnes de altid i umiddelbar forlængelse af hinanden. Indtil videre dog altid med samfundets behov nævnt først, uden at det dog af den grund fremgår, om der fra politisk side skelnes mellem det ene og det andet og i givet fald hvordan og ud fra hvilke kriterier. Så på en eller anden måde er samfundets og erhvervslivets behov tilsyneladende smeltet sammen. Ihvertfald i de fleste politikeres bevidsthed.
Jeg må ærligt tilstå, at jeg endnu ikke har set samfundets og erhvervslivets prioriterede behov konkretiseret på en overskuelig og letforståelig måde. Ja faktisk har jeg ikke set de der behov konkretiseret overhovedet, sådan helt ind til benet, du ved.

Man må vel gå ud fra, at i det mindste nogle politikere kender til en nærmere konkretisering af de behov hos samfundet og erhvervslivet, som der igen og igen refereres til. At der altså både i forhold til samfundet og i forhold til erhvervslivet foreligger en eller anden form for prioriteret liste over, skal vi sige bare de 10-15 væsentligste fremadrettede behov, som børnenes og de unges udvikling forudsættes at rette sig mod. Ellers bliver det jo også en smule besværligt at finde ud af, om børnene og de unge nu også har opfyldt samfundets og erhvervslivets behov. Og så er både samfundet og erhvervslivet jo lige vidt, og hvor er vi så lige pludseligt henne?

Personligt kunne jeg godt tænke mig, at man havde fået plads til noget om børnenes og de unges egne behov. Eller, bare i en bisætning forståes, refereret til menneskelige og sociale behov. Naturens og miljøets behov havde også været helt ok for mig, eventuelt i en parentes til allersidst.

Men måske er det allerede indeholdt i listen over de konkrete behov, som samfundet og erhvervslivet åbenbart stiller til børnene og de unge.

Jeg ved det ikke. For som sagt har jeg ikke set listen over de der åbenbart både sammenhængende og helt indlysende behov, som samfundet og erhvervslivet forudsætter opfyldt af børnene og de unge.

Nå, men bare børnene og de unge selv kender de behov, de skal leve op til, er det vel også helt fint.