'Månedens refleksion' er en lille månedlig skrivelse, som debatterer et aktuelt emne.

Vælg år til venstre og måned herunder.

 
2015 - 10


God faglighed er det primære bindeled mellem kommunen og dens borgere..
Indenfor de seneste 15 år er betydningen af den gode faglighed i stigende grad blevet marginaliseret i takt med, at den kortsigtede og dybt naive neoliberale trend har bredt sig til store dele af det politiske spektrum. Demonteringen af forudsætningerne for den faglige gejst er iøjnefaldende, og konsekvenserne vil på bare lidt længere sigt være særdeles markante for de faglige miljøer i kommunerne og dermed i allerhøjeste grad for de borgere, som kommunerne dybest set er til for. Når man marginaliserer den gode faglighed, marginaliserer man i realiteten samtidigt de mange forskellige grupper af borgere, som netop er afhængige af de gode faglige indsatser. Fra børnene og de unge til kommunens gamle mennesker.

Et eller andet sted i baghovedet ved langt de fleste politikere naturligvis godt, at det ikke er specielt kløgtigt at blive ved med at lade som om kvaliteten af fagligheden ikke betyder noget for kommunernes borgere. For det ved de jo godt, at den gør. Men på en eller anden måde er det som om, at rigtigt mange politikere ikke længere kan finde ud af, hvordan de skal håndtere krydspresset mellem den kortsigtede og dybt naive neoliberale konkurrencestatsideologi på den ene side og så den helt jordnære politiske virkelighed, som kommunens borgere på den anden side repræsenterer. Og så lader de ganske enkelt være med at forholde sig til det, og lader det energi- og ideforladte teknokratiske effektiviseringssyndrom rulle videre uden at forholde sig mere indgående til de meget iøjnefaldende konsekvenser for fagligheden og dermed for kommunens borgere.

Det er rigtigt skidt af rigtigt mange indlysende grunde.

En af disse grunde er, at det er via god faglighed, at der skabes den tilstrækkelige sammenhæng mellem kommunen og borgerne. Hvadenten det gælder mellem sundhedsplejersker og småbørnsfamilier, pædagoger og børn, lærere og elever, socialrådgivere og arbejdsløse, plejepersonale og gamle osv, osv. Uden god og tilstrækkelig faglighed når man ganske enkelt ikke ind til kernen i den virkelighed, som børnefamilier, børn og unge, familier, arbejdsløse, psykisk syge, flygtninge eller gamle mennesker har brug for, at der opnåes anknytning til. Og dermed mister man i kommunerne ganske enkelt muligheden for, sådan for alvor, at hjælpe sine borgere der. hvor de har allermest brug for det.

God faglighed er derfor det allervigtigste bindeled mellem kommunen og de borgere, som kommunen er til for. Og ikke mindst derfor er det dybt problematisk, at så mange politikere i både kommunerne og på landsplan er blevet så dygtige til at fortrænge virkeligheden. For det er jo reelt det, der sker i disse år.

Og det er aldrig et godt tegn, når man vender virkeligheden ryggen!